Obec Řisuty

Vítejte na oficiálních stránkách obce Řisuty

Kontakt

OBEC ŘISUTY
Řisuty č.p. 84, 273 78
mob.: + 420 724 300 917
tel.: +420 312 589212
email: ourisuty@cmail.cz
web: www.risuty.cz

Staročeská hospoda

Kontakt:
PAVEL BRÄUER
tel: 603 152 070

Informace a kontakty

Obec Řisuty

 

Oficiální název

Název obce: Řisuty
 

Úřední hodiny

Obecní Úřad Řisuty
Řisuty č.p.84

Pondělí   8:00 - 10:30
Středa  16:00 - 19:00 ( do 18:00 přítomna pouze účetní )

 

Kontakty a spojení

Obec Řisuty
Obecní Úřad Řisuty
Řisuty č.p.84
273 78 Řisuty
tel. : +420 312 589212

bankovní spojení
č. účtu: 12324141/0100 CZK
IBAN : CZ0401000000000012324141

IČO: 00234851
DIČ: CZ00234851

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.risuty.cz

Starosta obce
Ryšavá Jitka
Řisuty
273 78 Řisuty
mob.: +420 724 300 917
mob.: +420 607 601 230

Místostarosta
Milena Záleská
Řisuty
273 78 Řisuty
mob.: +420 734 483 857
 

Žádosti o informace, příjem žádostí a podání

 

Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví:

Pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele

jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.

Komu se odvolání posílá:

Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne.

O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)

ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal

proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Úhrada za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

V současné době úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.